Rutter och telefonnummer

Bil 1 (Kylbil)

Strandvägen, Närpes – Vasa – Närpes (- Kristinestad) !

Tel 050-3048380


Bil 2

Riksväg 8 , Närpes – Vasa – Närpes !

Tel 050-551443

 


Paketbilen

Tel 050-4301347


Fredrik Wallvik

fwallvik(at)hotmail.com

Tel 050-5204314