Rutter och telefonnummer Reittejä ja puhelinnumerot

Bil 1 

Strandvägen, Närpes – Vasa – Närpes – Kristinestad !

Tel 050-3048380


Bil 2

Riksväg 8 , Närpes – Vasa – Närpes !

Tel 050-5514431

 


Paketbilen

Tel 050-4301347


Fredrik Wallvik

fwallvik(at)hotmail.com

Tel 050-5204314